תקנון

השימוש בשירותים הניתנים על ידי ביגאפ כפופים להסכם זה. על ידי רישום לאתר או שימוש בשירותים באתר, המשתמש מסכים לכך שקרא הסכם זה והבין את תנאים השירות הבאים של השירות וביגאפ לא תישא באחריות להפסד בכל דרך שהיא עבור משתמשים שלא קראו את תנאי השירות המפורטים .הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הכוונה היא לכל מגדר או מין, רבים או לתאגידים. על ידי הצבת הזמנה עם ביגאפ, המשתמש מקבל את כל תנאי השירות המפורטים להלן  ביגאפ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השירות ללא הודעה מוקדמת. המשתמש נדרש לקרוא את כל התנאים וההגבלות לפני ביצוע ההזמנה כדי  להבטיח עדכון על כל שינוי או שינויים עתידיים. על המשתמש להשתמש בשרותים המוצעים על ידי ביגאפ  רק באופן המכבד את ההסכמים שנעשו עם Instagram / Facebook / Twitter / Youtube / אתרי מדיה  חברתית אחרים, על תנאי השימוש שלהם בדף השירות. המחירים באתר כפופים לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת. מדיניות התשלום / ההחזר לא תשאר בתוקף במקרה של שינויי מחיר והלקוח יקבל זיכוי לשימוש באתר בגובה ההזמנה שבוטלה. ביגאפ אינה מבטיחה זמן אספקה עבור כל השירותים ועם זאת מציעה את הערכת זמן האספקה המשוער ויש להתייחס להערכה ככזו. ביגאפ לא תבצע החזרים במקרים בהם הלקוח סבור כי לוקח להזמנה זמן רב מדי להסתיים. ביגאפ לא מבטיחה שהעוקבים החדשים שיוזמנו על ידי המשתמשים באתר יקיימו כל אינטראקציה, יהיו בעלי תמונת פרופיל, תיאור מלא ותמונות. המשתמש מתחייב לא להעלות שום תוכן לא חוקי, כולל עירום או כל חומר שאינו מקובל או מתאים לקהילת Instagram / טוויטר / פייסבוק או כל אתר מדיה חברתית אחר. חשבונות פרטיים לא יקבלו החזר. על המשתמש לוודא שהחשבון שלו ציבורי לפני ההזמנה. קישורים שאינם נכונים לא יקבלו החזר, על המשתמש לוודא שהזין את הקישור באופן נכון לפני ביצוע ההזמנה. על המשתמש לא לבצע הזמנות עבור קישורים/פרופילים אשר מקודמים במקביל באמצעות אתר אחר או באמצעות קידום ממומן, במקרה שכזה המשתמש לא יהיה זכאי כלל להחזר. מדיניות החזרים: המשתמש מסכים כי לאחר שהשלים רכישה, לא יגיש מחלוקת או בקשת החזר מכל סיבה שהיא אל מול ספק התשלום. במידה ומשתמש מגיש בקשת החזר לאחר הרכישה ביגאפ שומרת לעצמה את הזכות לבטל את כל ההזמנות העתידיות ולאסור על המשתמש שימוש באתר וכל הזמנותיו הקודמות יאופסו. הזמנות לקישור שגוי או לחשבון פרטי לא יהיו זכאיות להחזר . זיכוי יתקבל לחשבון המשתמש רק אם ההזמנה לא הושלמה כתוצאה מתקלה או מחדל של ביגאפ. המשתמש יקפיד לאשר כל הזמנה לפני הצבתה. פעילות פלילית כגון שימוש בכרטיסי אשראי לא מורשים או גנובים תוביל לחסימת חשבון המשתמש, פתיחה בהליכים פליליים ותביעה אזרחית. על המשתמש לא להזמין יותר מהזמנת שרות אחת עבור כל קישור ולא בו-זמנית: לא יוחזרו כספים עבור הזמנות אלו. במקרים בהם ישנה ירידה במספר העוקבים/לייקים/כל שירות אחר ינתן מילוי מחדש למשך תקופת האחריות, לא החזר כספי.  השירותים המוצעים באתר ואופי קבלתם אינם מאפשרים התכנות של ביטול עסקה מטעמים טכניים של אופי השירות וזמני אספקת השירותים. ככלל על המשתמש לוודא היטב את כל פרטי ההזמנה לפני הצבתה ועליו להתייחס לעסקאות המבוצעות באתר ככאלו שאינן ניתנות לביטול. ככלל, לא ניתן להחזיר את השירותים המוצעים באתר ועל כן לא ינתנו החזרים אלא .במקרים אשר מקורם בתקלה מצד ביגאפ

ט.ל.ח